Drim Alati d.o.o. pruža uslugu servisiranja dijamantskih alata

Vršimo sledeće usluge:

U ponudi imamo:

Segmente za dijakraz

Segmente za gater

Segmente za dijakraz

Segmente za gater